Рубрика «Тесты по медицине»

ЛР і ЛРС, яка містить фенольні сполуки, алкалоїди та різні групи БАР — страница 21

401 Виберіть найчутливіший реактив на алкалоїди: A. з розчином таніну B. з реактивом Майера C. з реактивом Вагнера і Бушарда D. з реактивом Марме E. з реактивом Драгендорфа 402 Характерною мікродіагностичною ознакою лікарської рослинної сировини — листя дурману, є наявність багатоклітинних бородавчастих волосків, а також включення оксалату кальцію, які називають: A. Друзами B. Рафідами C. …

Патологічна фізіологія: Загальна патологія — страница 26

501 Що не є неферментним чинником антиоксидантного захисту клітин: A. двовалентні іони заліза B. глутатион C. вітамін А D. вітамін С E. вітамін Е 502 Що спільного між апоптозом і некрозом? A. Виникає при вираженому пошкодженні клітинних мембран, включаючи плазматичну B. Забезпечує видалення «зайвих» клітин у фізіологічних умовах C. Може виникати при дефіциті гормональних чинників …

Фармакоекономіка — страница 73

1441 ?Здорова людина перебуває в небезпечному по захворюванню на малярію районі. Який із зазначених препаратів необхідно призначити з метою особистої хіміопрофілактики малярії? A. Сульфален B. Тетрацеклін C. Метронідазол D. Бісептол E. Хлоридин 1442 Каретою швидкої допомоги в лікарню доставили хворого, який в стані важкої депресії намагався покінчити життя самогубством. Діагноз: депресивний психоз. Які фармакологічні засоби …

Загальні питання педіатрії — страница 102

2021 При зниженій секреції у хворих з гастритом біль A. інтенсивний B. слабо виражений C. гострий D. відсутній E. все невірно 2022 У хворих з гастритом біль виникає через A. 15-30 хв. після їди B. 30-45 хв. після їди C. 45-60 хв. після їди D. 1-1,5 год. після їди E. все невірно 2023 У хворих …

Невідкладна допомога — страница 5

81 Патологічне розгинання кінцівок за шкалою ком Глазго становить: A. 3 бали. B. 4 бали. C. 5 балів. D. 1 бал. E. 2 бали. 82 Відсутність відкривання очей на будь-які подразники за шкалою ком Глазго становить: A. 2 бали. B. 1 бал. C. 4 бали. D. 0 балів. E. 3 бали. 83 Вільна розмова за …

Клінічна патофізіологія — страница 3

41 Який ІМТ згідно з критеріями ВООЗ (1999р.) свідчить за ожиріння 2-ого степеня? A. 25,0 – 29,9 кг/м2 B. 30,0 – 34,9 кг/м2 C. Більше 40 кг/м2 D. 18,5 – 25 кг/м2 E. 35,0 – 39,9 кг/м2 42 Який ІМТ згідно з критеріями ВООЗ (1999р.) свідчить за ожиріння 3-ого степеня? A. 25,0 – 29,9 кг/м2 …

Фтизіатрія — страница 126

2501 Хворий 65-ти років поступив до стаціонару зі скаргами на слабість, підвищення температури до 39,2°С, сильний головний біль, двоїння в очах, згладженість носо-губної складки і опущення кута рота лівої половини обличчя, геміпарез. Відмічаються менінгіальні симптоми, птоз зліва, мідріаз лівої зіниці, розбіжна косоокість, відхилення язика у лівий бік. Аналіз спинномозкової рідини: опалесцює, безколірна, цитоз-200/мл (75% лімфоцитів), …

ПРОПЕДЕВТИКА Основні методи обстеження хворих у клініці внутрішніх хвороб — страница 54

1061 При рентгенологічному дослідженні шлунку виявлено наявність симптому «дефекту наповнення» Для якого захворювання це характерно? A. для раку шлунка B. для хронічного гастриту C. виразкової хвороби D. стенозу воротаря E. не характерно для жодного 1062 При рентгенологічному дослідженні шлунку виявлено наявність симптому «ніші» Для якого захворювання це характерно? A. для раку шлунка B. виразкової хвороби …

Загальні питання радіаційної медицини. — страница 28

541 Радіаційний зважувальний фактор рівний 20. Якому виду випромінювання відповідає цей коефіцієнт? A. Альфа-випромінюванню B. Бета-випромінюванню C. Гамма-випромінюванню D. Х-променям E. Протонному випромінюванню 542 Радіаційний зважувальний фактор рівний 1. Якому виду випромінювання відповідає цей коефіцієнт? A. Альфа-випромінюванню B. Гамма-випромінюванню C. Важким ядрам віддачі D. Нейтронному випромінюванню E. Протонному випромінюванню 543 У постраждалого від нейтронного випромінювання …

ПРОПЕДЕВТИКА Симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів — страница 52

1021 На завершенні курсу стаціонарного лікування хворому на позашпитальну крупозну пневмонію серед інших показників функції зовнішнього дихання (ФЗД) визначено хвилинний об’єм дихання (ХОД), що відповідало параметрам норми. Які це параметри? A. 2-4 л B. 4-5 л C. 5-10 л D. 10-15 л E. 15-20 л 1022 Пацієнт 18 років госпіталізований зі скаргами на кашель, підвищення …